Thơ: Thăm mẹ nhân sinh nhật 90 tuổi

Mẹ yêu đã chín mươi Thu,
Con về thăm Mẹ cho lòng Cụ vui.
Con nay cũng sáu mươi rồi,
Tha phương kiếp sống lần hồi mưu sinh.

Thảo Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published.