Ông Jason Kenney chúc Tết người Việt tại Alberta

Ông Jason Kenney chúc Tết người Việt

Mời các bạn xem hình ảnh Ông Jason Kenney là cựu bộ trưởng các bộ Di trú, Lao động, Đa văn hóa, An ninh nội địa chúc Tết người Việt tại Alberta. Vào tháng 06/2017 vừa qua, ông Kenney đã thông báo tham gia cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo Đảng Bảo Thủ Alberta, cuộc bầu lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 18/03/2017 tới đây. Ông Kenney đã nói: “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt để chúc Tết đến người Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.