Tiếng Việt được duy trì trong gia đình Việt tại Canada

Ảnh chụp từ video/VTC

Cộng đồng Việt tại Canada nhỏ bé và nằm rải rác trên toàn Canada, chính vì điều đó đã mang lại một sự khó khăn vô cùng lớn trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt tại Canada. Tuy nhiên, để giữ cho thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại Canada nói được tiếng Việt lại càng khó hơn, nhưng vẫn có một số gia đình vẫn cố gắng duy trì tiếng Việt trong gia đình mình và đây là một ví dụ.

Video được thực hiện bởi Hạnh Nhân trong chương trình “Người Việt 5 Châu” của VTC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.