Anh Nguyễn Hoàng gửi lời cảm ơn đọc giả của Vietcan

Ảnh minh họa

Vào ngày 08/03 vừa qua, anh Nguyễn Hoàng đang sống ở Việt Nam có nhờ Vietcan đăng tin tìm cha chưa bao giờ gặp mặt đang sống tại Montreal, và “việc nhỏ kết quả to” đã xảy ra, cha con anh đã liên lạc được với nhau.

Đây là một điều tuyệt vời và nó dường như khó có thể xảy ra khi 2 cha con hơn 40 năm chưa bao giờ thấy nhau đã tìm được nhau, để có được điều là nhờ sự quan tâm và chia sẻ thông tin giúp cho cuộc tìm kiếm tưởng như tuyệt vọng trở thành điều đã xảy ra của đọc giả của ViệtCan.

Anh Nguyễn Hoàng đã nhã ý nhờ ViệtCan gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến tất cả các đọc giả của ViệtCan, cũng như gửi lời biết ơn chân thành đến những người đã quan tâm chia sẻ tin tức để thông tin lan rộng nhanh chóng.

Thay mặt ViệtCan, chúng tôi xin thành thật chúc mừng sự đoàn tụ của cha con anh Nguyễn Hoàng, cũng như gửi lời biết ơn chân thành đến quý đọc giả và các bạn đã chia sẻ thông tin để giúp anh Nguyễn Hoàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.