[Rao vặt] Sophie’s Nails gần Whyte Ave cần thợ

We are hiring
Sophie's Nails cần thợ

Sophie’s Nails gần Whyte Ave. cần thợ biết làm hết hoặc thợ chân tay nước. Bao lương cao.Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc

Sophie’s Nails

10421 80 Ave., Edmonton, AB, T6E 1V1

Phone: 780-757-5885

Cell phone: 780-965-8485

Email: sophiesnailson104@gmail.com

Website: www.sophiesnails.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published.