Alberta có số người thu nhập thấp ít nhất Canada

alberta-canada-tin-canada-vietcan
Một điểm du lịch nổi tiếng của Alberta

Theo kết quả thống kê dân số năm 2016 của Canada, thu nhập trung bình năm của các hộ gia đình tại Canada đạt mức $70,356 vào năm 2015, tăng 10.8% so với mức $63,457 vào năm 2005.Theo đó Northwest Territories có mức thu nhập trung bình cao nhất Canada với con số $117,688, tiếp theo là Nunavut với con số $97,441 và tại Alberta là $93,835. Trong khi đó New Brunswick có mức trung bình thấp nhất Canada là $59,347, phía trên New Brunswick là Quebec với con số $59,822 và Nova Scotia $60,764.

Chi tiết mức thu nhập trung bình tại Canada:

TỉnhTrung bìnhThay đổi so với năm 2005 (%)
Toàn Canada$70,33610.8
Newfoundland and Labrador$67,27228.9
Prince Edward Island$61,16311.1
Nova Scotia$60,76410.0
New Brunswick$59,34711.0
Quebec$59,8228.9
Ontario$74,2873.8
Manitoba$68,14720.3
Saskatchewan$75,41236.5
Alberta$93,83524.0
British Columbia$69,99512.2
Yokon$84,52118.9
Northwest Territories$117,68824.5
Nunavut$97,44136.7

Tỷ lệ số hộ gia đình có thu nhập thấp:

TỉnhTỷ lệ thu nhập thấp (%)
Toàn Canada14.2
Newfoundland and Labrador15.4
Prince Edward Island16.9
Nova Scotia17.2
New Brunswick17.1
Quebec14.6
Ontario14.4
Manitoba15.4
Saskatchewan12.8
Alberta9.3
British Columbia15.5

Theo thống kê được công bố cho thấy, có 1.2 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, chiếm 17% trong số 6.8 triệu trẻ em trên toàn Canada, sống trong các gia đình có thu nhập thấp, gần 1/4 trong số 4.8 triệu người dân có thu nhập dưới mức thu nhập thấp trong năm 2015.

Trong số những trẻ em sống với đầy đủ bố mẹ thì có 11.2% sống trong gia đình có thu nhập thấp, trong khi đó tỷ lệ của trẻ em sống trong gia đình khiếm khuyết (1 cha hoặc 1 mẹ) tăng lên mức 38.9%, trong đó tỷ lệ trẻ em sống với mẹ trong gia đình có thu nhập thấp là 42% và tỷ lệ trẻ em sống với bố là 25.5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.