• Follow us:
Thời sự

Chính phủ Alberta thay đổi nhân sự

Lần thứ 2 liên tiếp kể từ khi lên nhậm chức, tỉnh trưởng Alberta Rachel Notley, hôm thứ 3, ngày 02/02/2016 đã thông báo thay đổi nội các của mình.

Theo đó, Richard Feehan, đại diện khu vực Edmonton-Rutherford sẽ làm bộ trưởng Bộ quan hệ bản địa (chuyên trách về người thổ dân).

Stephanie McLean, đại diện khu vực Calgary-Varsity, làm bộ trưởng Bộ dịch vụ Alberta và phụ nữ (chuyên trách các dịch vụ và các vấn đề về phụ nữ).

Christina Gray, đại diện khu vực Edmonton-Mill Woods, làm bộ trưởng Bộ lao động và bộ trưởng chịu trách nhiệm trong đổi mới dân chủ.

Marlin Schmidt, đại diện khu vực vực Edmonton-Gold Bar, làm bộ trưởng Bộ giáo dục.

Ricardo Miranda, đại diện khu vực Calgary-Cross, làm bộ trưởng Bộ văn hóa và du lịch.

Và Brandy Payne, đại diện khu vực Calgary-Acadia, làm phụ tá bộ trưởng Bộ y tế.

Trong tổng số 6 bộ trưởng mới có 3 người từ Edmonton và 3 người từ Calgary, đồng thời số nam giới và nữ giới chia đều nhau.

Cũng trong thông báo ngày thứ 3, bộ trưởng y tế Sarah Hoffman cũng sẽ đặc trách nhiệm vụ phó tỉnh trưởng. Lori Sigurdson, bộ trưởng Giáo dụ sẽ được chuyển sang làm bộ trưởng chuyên trách người Cao niên và nhà cửa.

Oneil Carlier và Deron Bilous làm phó tỉnh trưởng chuyên trách nhà ở.

Tỉnh trưởng cho biết, việc thay đổi của bà nhằm mục đích tạo thêm việc làm và đa dạng hóa nền kinh tế trong bôi cảnh nền kinh tế tỉnh Alberta đang gặp khó khăn..

Thảo Nguyễn dịch

Original link: http://globalnews.ca/news/2491195/premier-notley-to-introduce-new-alberta-cabinet-ministers-tuesday/

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *