• Follow us:
Thời sự

Transcanada sẽ điều trần về đường ống dẫn dầu từ Alberta đi New Brunswick trong tháng này

Cơ quan quản lý năng lượng quốc gia (The National Energy Board – NEB) cho biết, họ đã ra hạn chót cho TransCanada – công ty xây dựng đề án đường ống dẫn dầu East Energy – vào ngày 17 tháng 2 tới để cập nhật hồ sơ của mình.

Theo NEB, hồ sơ đăng ký xây dựng dự án đường ống dẫn dầu East Energy của Transcanada quá khó để hiểu và họ đã trả lại cho công ty này để thực hiện một số thay đổi để dễ hiểu hơn. Họ nói rằng các bên liên quan cần làm việc chặc chẽ để làm sao cho hợp lí trước buổi điều trần sắp tới.

Trước đó, Transcanada đã gửi hồ sơ xin phép xây dựng đường ống dẫn dầu từ Alberta đi New Brunswick vào tháng 10 năm 2014. Trong đó sử dụng đường ống có sẵn khoảng 3000 km nối Alberta đi Montreal và xây dựng thêm 1600 km đường ống từ Montreal đi Saint John. Bộ hồ sơ dầy 30,000 trang được chia thành 68 tập và chứa đựng trong 11 thùng giấy.

Thảo Nguyễn dịch.

Original link: http://globalnews.ca/news/2495904/energy-east-pipeline-application-too-hard-to-understand-says-neb/

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *