• Follow us:
Thời sự

Hy vọng cho công nhân làm việc cho các hãng dầu

Chính phủ tình Saskatchewan đã đề xuất chính phủ liên bang Canada chi ra $156 triệu để giúp đỡ những công nhân làm việc cho các hãng dầu.

Theo đề xuất của chính phủ Saskatchewan, số tiền này sẽ được dùng để cải tạo và dọn dẹp những giếng dầu bị bỏ không vào năm ngoái, theo dự đoán đề xuất này sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm. Và hôm nay, thứ 6, Bộ trưởng Tài nguyên đang xem xét đề xuất đó và ông đã nói rằng, điều đó có thể để giúp các công nhân làm việc trong các hãng dầu, là những người đang gặp khó khăn vì mất việc làm.

Theo thống kê, tại Alberta có khoảng 700 giếng dầu bỏ hoang trong năm 2015, và nếu đề xuất này được thông qua thì nó sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho Alberta.

Lại Cao Dương dịch

Original link: http://globalnews.ca/news/2514839/there-could-be-job-hope-for-laid-off-oil-workers/

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *