• Follow us:
Định cư

Chính phủ Đảng Tự do muốn thay đổi luật quốc tịch.

Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng cơ quan chuyên trách xuất nhập cảnh, người tị nạn và quốc tịch John McCallum đã công bố những sửa đổi trong Luật quốc tịch mới, theo đó sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các hồ sơ xin gia nhập công dân Canada.

Chính phủ Đảng Liberal đang giữ cam kết của mình khi vận động tranh cử vào năm ngoái, là sẽ bãi bỏ một số quy định trong Luật quốc tịch, trong đó bao gồm việc đối xử công bằng hơn với những người sinh ở Canada, mới vào quốc tịch hoặc giữ 2 quốc tịch.

Dự luật “An Act Amend the Citizenship Act” (tạm dịch: Đạo luật thay đổi luật quốc tịch) trong đó bãi bỏ quy định cho phép chính phủ tước quốc tịch những người giữ 2 quốc tịch có những hành động chống lại lợi ích quốc gia.

Dự luật cũng cũng đề xuất giảm bớt 1 năm thời gian bắt buộc một người định cư phải có mặt thực sự ở Canada để được đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch Canada, hiện nay là 4-6 năm, đổi thành 3-5 năm. Và tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch được thay đổi thành 18 đến 54 tuổi thay vì 14 đến 64 tuổi so với chính quyền tiền nhiệm. Những thay đổi này được giải thích là để phá bỏ rào cản để những người nhập cư cùng chung tay xây dựng Canada.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *