• Follow us:
Cộng đồng

Dạ tiệc gây quỹ Chương trình Y tế cho Việt Nam

Chương trình dạ tiệc gây quỹ Chương trình Y tế cho Việt Nam (Medical Aid for Vietnam) sẽ được tổ chức vào thứ 7 ngày 7 tháng 5 năm 2016 tại Calgary.

Medical Aid for Vietnam là một quỹ hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân nghèo tại Việt Nam thuộc tổ chức EMAS (Education, Medical Aid and Service Canada).

Chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của 2 ca sĩ Asia: Mai Thanh Sơn và Cát Lynh. Cùng sự góp mặt của các tài năng Calgary và ban nhạc The Blue Sea

Chương trình được diễn ra vào Thứ 7, ngày 7 tháng 5, năm 2016.

Thời gian:

  • Reception: 6:30 tối – 7:00 tối.
  • Dinner: 7:00 tối – 10:00 tối (Chương trình diễn ra đúng giờ).
  • Dancing: 10:00 tối – 12:30 sáng.

Địa điễm: Chinese Caltural Centre: 197 First St. Sw., Calgary.

Giá vé:

  • VIP: $100.00
  • Đồng hạng: $80.00

Mọi thông tin chi tiết mua vé xin liên lạc:

  • Chị Hiến Trần: 403-471-4028
  • Anh Sang Nguyễn: 403-830-5510
  • Top Noodle: 403-265-6688

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *