• Follow us:
Kinh tế

Canada kiên quyết chống lại nạn gian lận thuế

Chính phủ Canada đang nỗ lực chống lại việc trốn thuế, nhằm tạo ra một hệ thống thuế công bằng cho tất cả người dân Canada.

Khi những cá nhân và doanh nghiệp gian lận thuế, tạo nên một nền kinh tế ngầm (underground economy), thiếu sự công bằng và trung thực, nó vô tình đã tạo ra gánh nặng cho tầng lớp trung lưu, là những người đã trả rất nhiều tiền thuế. Đồng thời, nó cũng tạo sự cản trở cho việc phát triển của những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng.

Hôm nay, thứ 2 ngày 06/06, Bộ trưởng thuế vụ quốc gia, Diane Lebouthillier và Ủy ban thuế vụ quốc hội, Emmunuel Dubourg, đã có cuộc hội đàm với hội đồng tư vấn về kinh tế ngầm, nhằm tìm ra hướng giải quyết trong việc chống lại các nền kinh tế ngầm tại Canada.

Cuộc họp này cũng nhằm giúp cho Bộ trưởng có cơ hội để lắng nghe tiếng nói của các bên liên quan. Theo đó, các thành viên hội đồng tư vấn đã chia sẻ và gợi ý sẽ giúp cơ quan thuế của chính phủ phát triển những phương phát và chiến lược, để chống lại những người trốn thuế và đưa ra họ ra ánh sáng pháp luật.