• Follow us:
Chính trị

Otario: Tỉnh trưởng công bố nội các mới

Tỉnh trưởng Ontario, Kathleen Wynne, đã công bố nội các mới của mình, nhằm làm mới chính phủ của bà.

Theo tỉnh trưởng cho biết, bà muốn kết hợp đội ngũ lãnh đạo gồm những người tài giỏi, là những người mà bà nghĩ rằng họ sẽ giúp tạo thêm việc làm và giúp Ontario phát triển.

Với việc công bố nội các mới ở giữa nhiệm kỳ, chính phủ tỉnh Ontario hiện có khoảng 40% là phụ nữ và tỉnh trưởng muốn  thực hiện các chương trình hoạt động cũng như các tham vọng của chính phủ của bà.

Tin liên quan