• Follow us:
Đời sống

Vancouver: Chính quyền thành phố bắt đầu đánh thuế nhà trống

Chính quyền thành phố Vancouver đang có quyết tâm thực hiện kế hoạch đánh thuế lên những căn nhà trống.

Thị trưởng thành phố Vancouver, Gregor Roberson, đã triệu tập một cuộc họp vào sáng hôm nay, thứ 4 ngày 22/06, nhằm thông báo về các giải pháp trước khi hội đồng thành phố áp thuế lên hàng ngàn căn nhà bỏ trống trong thành phố.

Thị trưởng cho biết, chính quyền thành phố muốn áp thuế các chủ của những căn nhà để trống, thay vì cho thuê để không bị đánh thuế trên số tiền cho thuê nhà. Cũng theo thị trưởng cho biết, hiện những căn nhà trống này đang bị những người đầu cơ lợi dụng, cũng như chúng cũng là nguyên nhân làm cho giá nhà tại Vancouver tăng nhanh trong thời gian vừa qua.

Theo thống kê, có khoảng 10,800 căn nhà đang bị bỏ trống tại Vancouver.

Tin liên quan