• Follow us:
Định cư

Kiểm tra tình trạng hồ sơ xin Visa Canada

Hiện nay, số lượng người nộp hồ sơ xin visa du lịch, du học, định cư và làm việc tại Canada tăng nhanh, đặc biệt là các hồ sơ từ Việt Nam. Việc giải quyết hồ sơ cũng cần phải có thời gian, chính vì vậy mà những người nộp hồ sơ (applicants) thường rất nôn nóng để biết tình trạng hồ sơ của mình.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, sau khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ đã nộp bằng cách gửi email đến văn phòng xử lý hồ sơ.

Đối với những người nộp hồ sơ xin du học, du lịch và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh thì hãy gửi email đến địa chỉ: [email protected] hoăc [email protected]

Đối với những người nộp hồ sơ xin định cư, nơi xử lý hồ sơ là Singapore, thì hãy email đến địa chỉ: [email protected]

Xin lưu ý, văn phòng xử lý hồ sơ xét duyệt visa không trả lời câu hỏi qua điện thoại.

Tin liên quan