• Follow us:
Thời sự

Edmonton: Cảnh sát thành lập đơn vị chống khủng bố

Cảnh sát Edmonton đã thành lập đơn vị chuyên môn chống khủng bố. Đây hiện là đơn vị chuyên môn thứ 4 của cảnh sát Edmonton. 

Đơn vị chuyên môn này có nhiệm vụ phân tích các dữ liệu mà cảnh sát có được và dự đoán trước những tình huống liên quan đến khủng bố có thể xảy ra.

Theo cảnh sát cho biết, tại bất kỳ mọi thời điểm, họ sẽ luôn có khoảng 24 chuyên gia từ mọi nơi trong thành phố, chuyên tập trung tìm kiếm và phân tích các thông tin tình báo.

Theo cảnh sát trưởng Edmonton cho biết, phó cảnh sát trưởng Greg Preston sẽ đứng đầu đơn vị mới này.

Tin liên quan