• Follow us:
Sức khỏe

Lương của bác sĩ tại Canada là bao nhiêu?

Năm 2015 đánh dấu 9 năm liên tiếp tỷ lệ bác sĩ tăng nhanh hơn tỷ lệ dân số tại Canada, theo thống kê, có khoảng 82,000 bác sĩ hành nghề trên toàn quốc.

Theo một báo cáo mới do Viện thông tin Y tế của Canada (The Canadian Institute for Health Information – CIHI), công bố hôm nay, thứ 3 ngày 23/08 đã làm sáng tỏ những câu hỏi mà từ lâu người dân Canada quan tâm, đó là “thu nhập của bác sĩ tại Canada là bao nhiêu?”.

Theo ông Geoff Ballinger, một quản lý tại CIHI, cho biết việc công bố thông tin liên quan đến giá trị các sản phẩm y tế, mức lương và công việc của các bác sĩ trên toàn quốc, để giúp người dân biết được chính phủ đã trả bao nhiêu cho các dịch vụ y tế cho người dân và điều đặc biệt là cho người dân biết được nguồn ngân sách y tế đi về đâu.

Theo báo cáo, tỷ lệ số bác sĩ trên dân số hiện nay là 228 bác sĩ cho 100,000 dân, đây là con số cao nhất từ trước tới nay và tỷ lệ này tăng nhanh kể từ năm 2011. Trong năm 2015, Nova Scotia có số lượng bác sĩ nhiều nhất với tỷ lệ 261 trên 100,000 dân, kế tiếp là Newfoundland và Quebec, trong khi đó tỷ lệ này ở Prince Edward Island là 181 bác sĩ, thấp nhất cả nước.

Cũng theo báo cáo, trong năm 2014 và 2015, tổng số tiền phải trả cho các bác sĩ tăng 4%, đạt mức $25 tỷ, trung bình mỗi bác sĩ có thu nhập $339,000 mỗi năm. Tuy nhiên, con số này thay đổi tùy theo ngành nghề, theo đó bác sĩ gia đình có thu nhập trung bình $271,000, bác sĩ chuyên khoa có thu nhập trung bình $338,000, trong khi đó bác sĩ giải phẩu có mức lương $446,000 mỗi năm.

Theo CIHI, con số trên không thay đổi, ví dụ: một bác sĩ có mức lương $328,000 thì bác sĩ đó phải làm việc, trả lương nhân viên, khám chữa bệnh cho bệnh nhân cho đủ với mức lương đó.

Mức phí cho mỗi lần gặp bác sĩ?

Theo báo cáo của CIHI, trong năm 2014 và 2015, trung bình mỗi lần bệnh nhân gặp bác sĩ thì chính phủ phải chi ra khoảng $62.23. Trong đó, khi gặp bác sĩ gia đình thì chính phủ phải chi $45.61 cho mỗi lần gặp, đối với các bác sĩ chuyên khoa và phẩu thuật thì chính phủ phải chi $79.81 đến $87.26 cho mỗi lần gặp.

Cũng theo báo cáo, có khoảng 29% bác sĩ gia đình và 23% bác sĩ chuyên khoa lấy bằng bác sĩ ở nước ngoài.

Tin liên quan