• Follow us:
Kinh tế

Alberta: Số lượng người trả trễ tiền nhà tăng nhanh

Alberta đang chứng kiến số lượng người trả tiền nhà (mortgage) trễ tăng nhanh, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Theo một báo cáo của  CMHV (Canada Mortgage And Housing – Tổ chức quản lý tiền vay và nhà cửa Canada), số lượng người (nhà) được bảo đảm vay tiền mua nhà từ tổ chức này trả trễ tiền mortgage tăng 52% tại Alberta.

Theo báo cáo quý 2 năm nay cho thấy, tính đến ngày 30/06, có đến 1,487 trường hợp trả tiền mortgage trễ hơn 3 tháng hoặc hơn, trong khi đó con số này vào năm 2015 là 2015.

Cũng theo CMHC, con số này ngược lại ở các tỉnh B.C, Ontario và Quebec, nghĩa là ở những tỉnh này số trường hợp trả trễ là rất ít trong cùng một thời điểm.

Tin liên quan