• Follow us:
Kinh tế

Enbridge mua lại công ty Spectra Energy của Houston, Texas

Công ty Enbridge có trụ sở tại Calgary muốn sáp nhập với công ty Spectra Energy, một công ty năng lượng có trụ sở tại Houston, Texas. Công ty Spectra Energy hiện có giá trị trên sàn chứng khoán vào khoảng $37 tỷ.

Nếu thương vụ sáp nhập thành công thì sẽ tạo ra một công ty có cơ sở hạ tầng về năng lượng khổng lồ tại Bắc Mỹ. Theo đó, mảng kinh doanh đường ống dẫn khí thiên nhiên sẽ có trụ sở đặt tại Houston và mảng kinh doanh đường ống chất lỏng sẽ có trụ sở đặt tại Edmonton.

Sau thương vụ này, các cổ đông của công ty Enbridge sẽ nắm 57% cổ phần trong công ty mới và phần còn lại sẽ là của các cổ đông thuộc Spectra Energy. 

Công ty mới sẽ có tên Enbridge Inc. và sẽ đặt trụ sở tại CEnbridgez

Tin liên quan