• Follow us:
Định cư

Bộ trưởng di trú các tỉnh bang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề nhập cư

Hôm nay, ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ di trú các tỉnh bang và vùng lãnh thổ trên toàn Canada đã có cuộc họp tại Winnipeg, MB nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về nhập cư trong tương lai của Canada.

Các Bộ trưởng đã bàn về vấn đề làm thế nào để người nhập cư có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế trên toàn Canada một cách bền vững và lâu dài, cùng với sự đa dạng và cởi mở hơn cho những người mới đến Canada.

Các Bộ trưởng đã thảo luận về nhu cầu cho một hệ thống nhập cư đáp ứng nhiều hơn sự thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu để mang lại lợi ích kinh tế cho Canada.

Các Bộ trưởng có mặt đã đồng ý rằng những người nhập cư, bao gồm những người được chấp thuận nhập cư mỗi năm, là thành phần quan trọng trong việc xây dựng một quốc gia vững mạnh và cởi mở. Các Bộ trưởng cũng khẳng định lại cam kết mang lại một nền kinh tế và xã hội tích cực cho những người mới đến, bao gồm cả những người tị nạn.

Các Bộ trưởng cũng đồng ý sẽ hợp tác chặc chẽ với nhau nhằm cải thiện hệ thống các chương trình nhập cư, bao gồm việc chia sẻ thông tin và dữ liệu, nhằm đảm bảo rằng những người mới đến sẽ được hỗ trợ trong việc giải quyết những nhu cầu trước mắt, để họ có thể hòa nhập với thị trường lao động của Canada.

Họ cũng bàn luận về việc rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho các trường hợp định cư về kinh tế và giải quyết sự trùng lập giữa Chính phủ liên bang và Chính phủ các tỉnh bang. Các Bộ trưởng cũng hối thúc việc tăng chỉ tiêu số lượng người nhập cư ở tỉnh bang (Provincial Nominee Program).

Các Bộ trưởng cũng đã thảo luận về tầm quan trọng trong việc công nhận trình độ chuyên môn ở nước ngoài, đặc biệt là những trường hợp nhập cư đến từ Cộng đồng Pháp ngữ nhằm đóng góp thêm nhân lực cho Cộng đồng nói tiếng Pháp trên toàn quốc.

Tin liên quan