• Follow us:
Thời sự

Hội đồng thành phố Edmonton thảo luận việc tăng thuế

Một bản báo cáo đã được đệ trình lên Hội đồng thành phố Edmonton để thảo luận về việc tăng 1.27% tiền thuế trong 3 năm.

Theo báo cáo này, việc tăng thuế trong 3 năm nhằm cung cấp chi phí cho chương trình nâng cấp và cải tạo các back alleys (đường con) trong toàn thành phố, trong vòng 25 năm tới. Theo ước tính, trị giá của chương trình này lên đến $18 triệu đô.

Theo ông Tony Caterina, là người ủng hộ ý tưởng này cho rằng, back alleys cũng là những con đường của thành phố, chính vì vậy việc nâng cấp và sửa chữa nó là một điều cần thiết.

Theo quy định cũ, để sửa chữa những back alleys bị hư hại thì thành phố cần 60% số người sống trên đường đó đồng ý và phải cùng chịu chi phí với thành phố. Tuy nhiên, theo ông Tony thì điều đó không có tác dụng, bởi vì theo ông khi một người mua nhà thì họ lại ngại bỏ tiền ra để sửa chữa, cũng như rất khó để lấy được 60% sự đồng tình của những hộ dân sống xung quanh.

Chính vì vậy mà theo ông thì kế hoạch tăng thuế 1.27% để lấy kinh phí sửa chữa các con đường này là hợp lí.

Tin liên quan