• Follow us:
Đời sống

Bạn có biết: Kiểm tra độ giữ ấm trong căn nhà của bạn

Vào những ngày mùa Đông như hiện nay, để kiểm tra mức độ giữ ấm hay tìm hiểu những khu vực tiêu hao heat (sửi) nhiều nhất là một điều quan trọng. Đây là cách để bạn kiểm tra!

www.myheat.ca sẽ giúp bạn giải quyết điều đó.

Khi vào website, nhập vào tên thành phố nơi bạn đang sống, tìm kiếm đến căn nhà của bạn, www.myheat.ca sẽ đưa ra hình ảnh về lượng heat trong căn nhà của bạn.

Bản đồ heat sẽ chỉ rỏ đâu là nơi bị hao heat nhiều nhất! Tỷ lệ hao heat theo thang điểm 10 và so sánh giữa tỷ lệ này với những khu vực lân cận cũng như với thành phố nơi bạn đang sống.

ww.myheat.ca cũng đưa ra lời khuyên cho người sử dụng cần phải làm gì để giảm thiệu sự tiêu hao heat.

Nào! Cùng thử nhé!

Tin liên quan