• Follow us:
Định cư

Canada thay đổi cách thức diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ

Ngày 14/12 vừa qua, Bộ di trú Canada đã thông báo sự thay đổi lớn và quan trọng trong cách thức nộp và nhận hồ sơ diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ cho năm 2017.

Theo thông báo mới nhất này, trong năm 2017, Bộ di trú Canada (IRCC) sẽ cho phép người muốn bảo lãnh ông bà/cha mẹ thời gian 30 ngày (kể từ ngày 03/01/2017) điền hồ sơ (forms) trực tuyến (online), sau đó IRCC sẽ chọn ngẫu nhiên 10,000 hồ sơ để gửi thư mời nộp hồ sơ đầy đủ, chi tiết. Sau đó, những người nhận được thư mời nộp hồ sơ đầy đủ (bằng giấy) cũng sẽ có 30 ngày để nộp hồ sơ đến IRCC.

IRCC sẽ công bố hồ sơ trực tuyến (online) sẽ được công bố vào đúng ngày 03/01.

Theo IRCC, việc thay đổi này sẽ tạo ra sự công bằng hơn cho những người muốn bảo lãnh ông bà/cha mẹ, vì người nộp hồ sơ không cần phải gấp rút chuẩn bị nguyên bộ hồ sơ dầy cộm để gửi đến IRCC cho kịp là 1 trong 10,000 hồ sơ gửi đến IRCC sớm nhất.

Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn nội dung hồ sơ trực tuyến của IRCC khi nó được công bố.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *