• Follow us:
Cộng đồng

Chương trình hỗ trợ học phí năm 2017 tại Ontario

Chính phủ Canada hiện đang tài trợ rất nhiều chương trình học tập cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc đang thất nghiệp…mà theo dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn người được hưởng lợi từ chương trình này trong năm 2017.

Trong các chương trình hỗ trợ của chính phủ, nổi bật là 2 chương trình:

  • FREE TUITION 2017 – Tài trợ đi học miễn phí dành cho các hộ gia đình thu nhập trung bình lên đến hơn $22,000
  • SECOND CAREER – Tài trợ đi học miễn phí cho những người thất nghiệp, nghỉ sinh con, ăn tiền bệnh, chưa từng đi làm.

Mọi thông tin chi tiết và tư vấn chọn chương trình theo đúng trường hợp của mình, xin vui lòng liên lạc CCEC. CCEC là tổ chức duy nhát tư vấn tài trợ của chính phủ và tư vấn nghề nghiệp miễn phí dành riêng cho đồng hương người Việt tại Ontario. Những người ở xa sẽ được tư vấn qua điện thoại:

Văn phòng CCEC tại Toronto, Hamilton and Mississauga: [email protected] / Mandy Tram 647 382 0737

Địa chỉ: 10 Four Seasons PI #1000, Etobicoke, ON M9B 6H7

Ngoài ra, CCEC còn có những lớp học miễn phí dành cho cộng đồng:

  • Lớp tiếng anh chuẩn bị vào College.
  • Tư vấn nghề nghiệp.
  • Hướng dẫn thủ tục đăng kí tài trợ chi phí đi học.
  • Hỗ trợ và giới thiệu các chương trình cho người mới đến (Newcomers).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *